Сообраќајна медицина

На едно место, најбрзо, најквалитетно и во исти ден можете да ги добиете сите лекарски уверенија и да се подготвите за возачкиот испит:

  • Полагање на сите возачки категории (А,Б,Ц,Д,Е)
  • Инструктори и такси возачи
  • Продолжување на возачки дозволи за пензионери и продолжување на сите останати возачки категории (Ц,Д,Е)
  • Управување со чамец

Исто така можете да добиете и обука и потврда за оспособеност за давање на прва помош за полагање на возачки испит и за управување со чамец.