Опрема

Во поликлиника Медика Плус сите ординации се опремени со високо квалитетна најнова медицинска опрема за рана дијагностика и лекување. ПЗУ „Поликлиника Медика Плус“ располага со следнава апаратура:

 1. Автоматски хематолошки анализатор Mindray модел BC-3000 Plus
 2. Полуавтоматски биохемиски анализатор Mindray модел BА-88А
 3. SpirobankG мултифункционален спирометар со графички дисплеј
 4. Инкубациски блок, термостатски контролиран 20 позиции
 5. Микроскоп РВ3320 електронски, 40х-1600х
 6. ЕКГ Троли MEDIGATE модел MeTroy720
 7. Пипетор 10-100µl
 8. Пипетор 100-1000µl
 9. MEDIGATE 12 каналенелектрокардиограф модел MeCa812i
 10. Дигитален колор доплер ехо апарат Mindray модел DC-T6 и софтвер за кардиологија со вклучени: кардиолошка phassed array сонда 2-4 MHz, конвексна сонда 2-6 MHz, линеарна сонда 5-10 MHz
 11. B0012 Sinuscope 30o , f4x175mm
 12. COO12 Otoscoppe 0o, f4x45mm
 13. D0101 Laryngoscope90, f8x174mm
 14. T5010 Light guide cable f4.5mm, 2mlong
 15. T5001 Halogen light source Duble lamps 150W
 16. Заштитник за синусоскоп
 17. Видео камера со адаптер за ендоскопија Provix
 18. Mindray – дигитален црно-бел ултразвучен систем модел DP-6600
 19. Screening Audiometar, Intracou stics, model AS216
 20. Autorefraktometar Rotes
 21. Слит лампа TOPCON SL-1E
 22. Аспирациона пумпа
 23. Чарт проектор ACP-1000
 24. HAINE BETA 200 Офталмоскоп
 25. Колпоскоп ALLTON модел YDJ-II-2
 26. Линеарна сонда 5-10 Mhz, 75L38EA
 27. TITANOX Стерилизатор