Неврологија

Неврологијата е здравствена гранка која се грижи за нарушувања на нервниот систем. Неврологијата се грижи за дијагностика и третман на болести на централниот и периферниот нервен систем.

Во Поликлиника Медика Плус можете да добиете дијагноза, третман и совети од областа на неврологијата:

  • Цереброваскуларни болести
  • Дегенеративни болести и деменции
  • Главоболки и вртоглавици
  • Епилепсии
  • роблеми со ’рбетниот столб
  • Повреди и воспаленија на нерви
  • Болести на мускули