Интерна медицина

Интерна медицина е медицинска специјализација која се занимава со превенција, дијагноза и третман на внатрешни заболувања.

Во Поликлиника Медика Плус можете да добиете повеќе видови на интернистички прегледи и консултации со нашиот тим на лекари специјалисти интернисти:

 • Специјалистички интернистички прегледи
 • ЕКГ
 • Ехо на срце (колор доплер)
 • Ехо доплер на каротидни артерии (артерии на вратот)
 • Ехо доплер на периферни артерии (нозе и раце)
 • Ехо на стомак (црн дроб, жолчка, панкреас, слезина, бубрези, мочен меур, простата)
 • Ехо на штитна жлезда и мерење на хормони на штитна жлезда
 • Спирометрија (испитување на функција на белите дробови)
 • Дневна болница со интравенска и интрамускулна терапија
 • Систематски прегледи
 • Менаџерски прегледи