САЈТОТ Е ВО ИЗРАБОТКА

СЕ ВРАЌАМЕ НАБРЗО

Поликлиниката МЕДИКА Плус е приватна здравствена установа основана во 2001 година со едниствена цел нудење на здравствена заштита по највисоки етички и професионални стандарди, услуга која е по желба и барање на корисниците. Големото исксутво и воочените недостатоци во јавносто здравство беа поттик да на сите оние кои имаат потреба од соодветна медицинска грижа ја добијат брзо, едноставно и со највисок квалитет.

Copyright 2016 | ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКАПЛУС