Гинекологија

Гинекологијата е медицинска гранка која се грижи за здравјето на жената, односно за нејзиното репродуктивно здравје.

Во Поликлиника Медика Плус можете да добиете комплетен гинеколошки преглед и грижа за вашето репродуктивно здравје од адолесценција до длабока старост. Следење на бременост, како и здравствена едукација од областа на сексуалното и репродуктивното здравје можете да добиете во нашата поликлиника.

Услуги:

  • Гинеколошки преглед
  • Ехо преглед
  • Колпоскопија
  • Пап - тест
  • Здравствено советување
  • Планирање на бременост
  • Совети за контрацепција